NIEBO NAD NAMI W MAJU 2019

 

Pierwsze dwa tygodnie maja 2019 przebiegną w dość gorączkowej atmosferze. A to za sprawą silnej opozycji Marsa w znaku Bliźniąt do Jowisza w retrogradacji w znaku Strzelca. Będziemy wojowniczo nastawieni, ale bardziej w słownej i ideologicznej aktywności niż w konkretnym działaniu. Sporo padnie deklaracji ideologicznym, politycznym, ale niewiele osób przetransformuje je w konkretne działania. Osoby pragnące się wyróżnić za wszelką cena mogą to czynić niekończące się dyskusje szczególnie na tle politycznym i społecznym. Na wokandzie będą głównie tematy dotyczące sprawiedliwości, sądownictwa, rządów prawa, wolności słowa oraz …. Publiczne ich zamanifestowanie. Kwadratura Merkurego i Wenus w znaku Barana z Saturnem w znaku Koziorożca czynnie może przybrać protestów nie tylko tych powszechnych ale całkowicie prywatnych. Szczególnie jeśli czujemy ograniczenia w wyrażeniu opinii, uczuć, pomysłów.

Do 6 maja Mars będzie w recepcji z Merkurym. Słowne starcia dadzą się we znaki.

Do ok. 10 maja opozycja Marsa i Jowisza oraz kwadratura Neptuna oddziaływać będą w półkrzyżu w znakach zmiennych. Ideologiczne deklaracje okazać się mogą w znacznym stopniu czystą iluzją. Sami też możemy być narażeni na podejmowanie błędnego kierunku działań czy pustych obietnic. Do tego dochodzi patrzenie przez różowe okulary. Ostrzeżenie: nie składać obietnic bez pokrycia lub/ i zbyt wielu deklaracji. Kompromis będzie trudny do osiągniecia. W życiu prywatnym potrzebować będziemy zdecydowanych działań, a mgliście ryzujących się wizji ideologicznych deklaracji.

Do 5 maja za sprawą Merkurego i Wenus w znaku Barana będzie odważnie prezentować swoje stanowisko, wyrażać opinię. Recepcja Merkurego i Marsa znacznie spotęguje swobodę i wolność wyrażania myśli. Będziemy bardziej skłonni do sporów, kłótni i to bardzo głośnych.

Ingres Merkurego w znak Byka

Ingres Wenus w znak Byka

Wenus wkracza do znaku Byka 15 maja. Merkury będzie już w 17 stopniu.

Merkury w znaku Byka – odetchniemy mentalnie. To dopiero początek od 6 maja. 15 maja wkroczy Wenus ( wykres poniżej) i wraz ze Słońcem i Uranem sprawy zaczną się uspokajać. Szczególnie te, które miały miejsce w drugiej połowie kwietnie i na początku maja. Uran sprzyjać będzie niekonwencjonalnym rozwiązaniom, ale też i genialnym. Może nie co swoimi ekscentrycznymi metodami może zaprowadzić nowy porządek. Wenus od 15 maja będzie stać na straży harmoniowania i wyważenia wielu aspektów naszego życia. Ale też zapragniemy niezależności, potrzeby swobodnego wyrażenia siebie w bardziej pragmatyczny i realistyczny sposób.

Planety w znaku Byka współgrają trygonem z Saturnem i Plutonem w znaku Koziorożca ( śicłe wyładowania daty poniżej). Sprzyja to wprowadzaniu w życiu wcześniej przeanalizowanych spraw, przedyskutowanych. Zarówno Saturn jak Pluton poruszają się pozornym ruchem wstecznym. To może powodować trudności w naszych dążeniach i podejmowaniu inicjatywy. Mogą wystąpić przeszkody, opóźnienia. Struktury władzy, urzędy czy inne państwowe instytucje mogą wykazać bierność odnośnie naszych działań. Trygon Merkurego do Saturna w retrogradacji wskazuje na reorganizację naszych planów. Ale to i tak będzie dobra organizacja realizacji podejmowanych zadań. Pomimo retrogradacji Saturna i Plutona i tak będzie to czas konstruktywnej fazy działania, z wyraźnie obranym celem w konkretnych realnych sytuacjach i wymiernymi efektami.

Ingres Marsa w znak Raka

16 maja Mars wkracza w znak Raka. Zmienią się nasze priorytety walki i jej kierunek. Nadrzędną potrzebą stanie się ochrona i bezpieczeństwo nasze, naszej rodziny, domu. to skłoni nas do zaplanowania strategii działań i ewentualnych bitew. Stoczymy walkę o to do czego jesteśmy emocjonalnie przywiązani. Bronić będziemy naszej przeszłości. Mars w znaku Raka powoli skupić naszą uwagę na działaniach mających na celu poprawę warunków naszego życia/ rodziny, domu, reorganizacji życia rodzinnego i więzi rodzinnych. Jednak warto zachować ostrożność w wyrażaniu emocji i uczuć oraz nie eskalować zaognionych sytuacji, a konstruktywnie rozładować.

Ingres Słońca w znak Bliźniąt

21 maja Słońce wchodzi w znak Bliźniąt wraz z Merkurym ( ok. 3 godzin później)

Koniec próby dla niektórych pomysłów. Teraz można podjąć świadoma decyzję na czym naprawdę skupić uwagę, o czym warto pamiętać, co wykorzystać w swojej pracy, a co przekazać innym. dobry czas na samorealizację, na komunikowanie się i dostosowanie naszego wnętrza do tego co dzieje się na zewnątrz. To czas mentalnej ciekawości, pragnienia się komunikowania się wymiany pomysłów. Łatwiej będziemy nam przyswoić nową wiedzę. Umysł będzie zdecydowanie szybciej pracować. Zwiększy się nasza mobilność.

30 i 31 maja – półkrzyż w znakach zmiennych

Ostatnie dni maja będą bardzo zwodnicze. Opozycja Merkurego do Jowisza w kwadraturze do Neptuna. Razem tworzą półkrzyż w znakach zmiennych. Ryzyko podejmowania błędnych decyzji będzie naprawdę duże. Nie chodzi tu o nieprawdę czy wręcz oszustwa ze strony innych, ale raczej na to, że sami będziemy mieć skłonność do samooszukiwania, spostrzegania rzeczywistości w sposób ulegający iluzji. Trudno nam będzie przyjąć prawdę, szczególnie, gdy ta będzie niepochlebna.

 

Kalendarium ingresów:

  1. 06.05.2019 g.20:24   ME–>TAU     Merkury wkracza do znaku Byka
  2. 15.05.2019 g.11:45   VE–>TAU     Wenus wkracza do znaku Byka
  3. 16.05.2019 g.05:09   MA–>CAN     Marsa wkracza do znaku Raka
  4. 21.05.2019 g.09:58   SO–>GEM     Słońce wkracza do znaku Bliźniąt
  5. 21.05.2019 g.12:51   ME–>GEM   Merkury wkracza do znaku Bliźniąt

 

Kalendarium faz Księżyca: Czytaj dalej

Reklamy